Qui som

El pas dels anys ha propiciat que la colla madurés i creixés tant en nombre d’associats com en figures d’imatgeria festiva. És per aquest fet que, davant les noves incorporacions, sorgí la necessitat d’estructurar la colla en diverses seccions amb la finalitat d’assolir una millora qualitativa del fet geganter  treballant constantment en les coreografies, la música i en la posada en escena de la nostra imatgeria festiva. Les seccions que s’hi poden distingir a dia d’avui són:

Portadors/es de Gegants

Inicialment, la colla tant sols era constituïda amb aquesta i única secció donat que només existien els Gegants Pau i Llibertat i, a més, els grups de grallers es contractaven. Actualment, és una de les cinc seccions amb les que l’entitat compta.

Principalment està constituïda per persones majors d’edat que volen i els hi agrada dur els gegants. La raó per la qual els portadors dels gegants són majors d’edat rau en que és llavors quan els ossos estan constituïts i, per tant, estan preparats per dur el pes dels gegants.

Aquesta secció és la que assaja més quantitat de balls donat que les figures ballen “El Gameto”, “El Festeig”, “El Toc de Gràcia” i “Els Tres Lliris” com a balls propis. A més, el dia 15 d’Agost, diada de la Mare de Déu d’Agost, els gegants dansen dins l’Església de Santa Maria de Gràcia la dansa anomenada “Branda de Cavalls”.

Portadors/es de Gegantons

La secció sorgeix al 1999 davant la necessitat de dur els Gegantons de la Fundació de la Festa Major de Gràcia: en Torradet i na Gresca. Més endavant, el grup es va incorporar quan en Pepitu Campanar es va adaptar a la forma de gegantó al 2004.

El grup és format per adolescents que es troben dins una franja d’edat compresa entre els 13 i els 17. Nois i noies que ja són prou grans com per poder dur-los, però que, a la vegada, encara els hi queda temps per agafar els Gegants de la Vila de Gràcia.

Els infants treballen anualment perquè els Gegantons puguin ballar el seu ball propi el “Repic de Festa”.

Portadors/es de Capgrossos

Després d’uns anys sense disposar d’un grup de portadors de capgrossos, és el 2013 quan després de més de quatre anys, es recupera el ball dels Capgrossos dins del “Toc de Gràcia” composat amb la intenció que ballin la quinzena de figures festives amb que compta l’associació.

El grup, actualment, és format per infants de 3 a 11 anys. Edats en que encara no són prou alts com per poder dur els gegantons.

A partir de la celebració del 25è aniversari dels Capgrossos tenen com a ball propi el “Ball dels Capgrossos de la Vila de Gràcia”  que s’estrenà el 20 de maig i es tornà a ballar durant el matí de Festa Major.

Músics

No va ser fins al 1997 que la colla comptà amb un grup estable de músics. Des de llavors, els Gegants de Gràcia han dansat amb un grup estable de músics.

Com a peculiaritat, cal destacar que des del 2013 el grup de grallers s’ha ampliat amb altres instruments tradicionals com poden ser les tarotes i els sacs de gemecs.

El nostre grup de música, format per una quinzena de membres, assaja dos cops per setmana amb la finalitat d’assajar els nostres balls protocol·laris, així com en l’enriquiment de repertori i la millora de la seva tècnica.

Controladors

No hem d’oblidar la gent de l’associació que dóna un cop de mà a les sortides. Ja sigui controlant els infants durant les cercaviles, fent de cordó perquè la gent no s’aproximi massa als gegants o bé controlant les figures durant el seu pas; sense cadascuna d’aquestes persones les cercaviles no funcionarien.