qui som

El pas dels anys ha propiciat que la colla madurés i creixés tant en nombre d’associats com en figures d’imatgeria festiva. És per aquest fet que, davant les noves incorporacions, sorgí la necessitat d’estructurar la colla en diverses seccions amb la finalitat d’assolir una millora qualitativa del fet geganter  treballant constantment en les coreografies, la música i en la posada en escena de la nostra imatgeria festiva. Les seccions que s’hi poden distingir a dia d’avui són:

Portadors/es de Gegants

Inicialment, la colla tant sols era constituïda amb aquesta i única secció donat que només existien els Gegants Pau i Llibertat i, a més, els grups de grallers es contractaven. Actualment, és una de les cinc seccions amb les que l’entitat compta.

Principalment està constituïda per persones majors d’edat que volen i els hi agrada dur els gegants. La raó per la qual els portadors dels gegants són majors d’edat rau en que és llavors quan els ossos estan constituïts i, per tant, estan preparats per dur el pes dels gegants.

Aquesta secció és la que assaja més quantitat de balls donat que les figures ballen “El Gameto”, “El Festeig”, “El Toc de Gràcia” i “Els Tres Lliris” com a balls propis. A més, el dia 15 d’Agost, diada de la Mare de Déu d’Agost, els gegants dansen dins l’Església de Santa Maria de Gràcia la dansa anomenada “Nit de Llampecs”.

Portadors/es de Gegantons

La secció sorgeix al 1999 davant la necessitat de dur els Gegantons de la Fundació de la Festa Major de Gràcia: en Torradet i na Gresca. Més endavant, el grup es va incorporar quan en Pepitu Campanar es va adaptar a la forma de gegantó al 2004.

El grup és format per adolescents que es troben dins una franja d’edat compresa entre els 13 i els 17. Nois i noies que ja són prou grans com per poder dur-los, però que, a la vegada, encara els hi queda temps per agafar els Gegants de la Vila de Gràcia.

És la secció de l’entitat que es troba en formació donat que hi ha pocs integrants en la mateixa. De totes maneres, es compta amb cinc o sis adolescents amb moltes ganes de fer dansar els gegantons.

Tanmateix, encara que existeixi aquesta manca de portadors, els infants treballen anualment perquè els Gegantons continuïn de la participant al “Toc de Gràcia”; peça ballada només a la Vila de Gràcia durant la Festa Major.

Portadors/es de Capgrossos

Després d’uns anys sense disposar d’un grup de portadors de capgrossos, és el 2013 quan després de més de quatre anys, es recupera el ball dels Capgrossos dins del “Toc de Gràcia” composat amb la intenció que ballin la quinzena de figures festives amb que compta l’associació.

És gràcies a l’entrada de nous socis en els darrers tres anys que la secció ha anat constituint-se mica amb mica fins assolir una quinzena de membres que treballen quinzenalment en coreografies per esdevenir les delícies de petits i grans.

El grup, actualment, és format per infants de 3 a 13 anys. Edats en que encara no són prou alts com per poder dur un dels tres gegantons que disposa l’entitat.

Músics

No va ser fins al 1997 que la colla comptà amb un grup estable de músics. Des de llavors, els Gegants de Gràcia han dansat amb un grup estable de músics.

Com a peculiaritat, cal destacar que des del 2013 el grup de grallers s’ha ampliat amb altres instruments tradicionals com poden ser les tarotes i els sacs de gemecs.

El nostre grup de música, format per una quinzena de membres, assaja dos cops per setmana amb la finalitat d’assajar els nostres balls protocol·laris, així com en l’enriquiment de repertori i la millora de la seva tècnica.

Controladors

No hem d’oblidar la gent de l’associació que dóna un cop de mà a les sortides. Ja sigui controlant els infants durant les cercaviles, fent de cordó perquè la gent no s’aproximi massa als gegants o bé controlant les figures durant el seu pas; sense cadascuna d’aquestes persones les cercaviles no funcionarien.