Qui som

El pas dels anys ha propiciat que la colla maduri i creixi tant en nombre d’associats com en figures d’imatgeria festiva. És per aquest fet que, davant les noves incorporacions, var sorgir la necessitat d’estructurar la colla en diverses seccions amb la finalitat d’assolir una millora qualitativa del fet geganter treballant constantment en les coreografies, la música i en la posada en escena de la nostra imatgeria festiva i, a la vegada, agrupar els diferents socis i sòcies adaptant-se la colla a les necessitats o voluntats de cadascú. Les seccions que s’hi poden distingir a dia d’avui són:

Portadors/es de Gegants

Inicialment, la colla tant sols era constituïda amb aquesta única secció donat que només existien els Gegants Pau i Llibertat i, a més, els grups de grallers es contractaven. Actualment, és una de les cinc seccions amb les que l’entitat compta.

Principalment està constituïda per persones majors d’edat que volen i gaudeixen duent els gegants. La raó per la qual els portadors dels gegants són majors d’edat rau en que és llavors quan els ossos estan constituïts i, per tant, estan preparats per dur el pes dels gegants.

Aquesta secció és la que assaja més quantitat de balls donat que les figures ballen “El Gameto”, “El Festeig”, “El Toc de Gràcia” i “Els Tres Lliris” com a balls propis. A més, el dia 15 d’Agost, diada de la Mare de Déu d’Agost, els gegants dansen solemnement dins l’Església de Santa Maria de Gràcia.

Portadors/es de Gegantons

La secció sorgeix al 1999 davant la necessitat de dur els Gegantons de la Fundació de la Festa Major de Gràcia: en Torradet i na Gresca. Més endavant, el grup va incorporar en Pepitu Campanar quan aquest es va adaptar a la forma de gegantó el 2004.

El grup està format bàsicament per adolescents que es troben dins una franja d’edat compresa entre els 12 i els 17. Nois i noies que ja són prou grans com per poder dur-los, però que, a la vegada, encara els hi queda temps per agafar els Gegants de la Vila de Gràcia. Tot i així, actualment també conformen el grup adults que s’estan iniciant en el món geganter, o bé geganters que no requereixen les habilitats o les condicions físiques necessàries per fer ballar els gegants grans.

Els portadors de Gegantons treballen anualment perquè els Gegantons puguin ballar el seu ball propi: el “Repic de Festa”.

Val a dir que des del 2018, arran de la incorporació del Gegantó Pepitet, s’ha format un grupet infantil que el fa ballar. Els nens i les nenes que el ballen a dia d’avui tenen una edat d’entre 6 i 10 anys.

Portadors/es de Capgrossos

Després d’uns anys sense disposar d’un grup de portadors de capgrossos, és l’any 2013 quan, després de més de quatre anys, es recupera el ball dels Capgrossos dins del “Toc de Gràcia” (composat amb la intenció que ballin la vintena de figures festives amb que compta l’associació).

El grup, actualment, és format per infants de 3 a 11 anys. Edats en que encara no són prou alts com per poder dur els gegantons Torradet, Gresca i Pepitu el Campanar. Malgrat això, amb la incorporació del Gegantó Pepitet els infants compten amb una alternativa més per dur una altra peça d’imatgeria diferent i adaptada a les seves condicions.

Cal afegir-hi que, per exemple, en actes com L’Anada de Cap dels Geganters de Gràcia (dins les Festes de Sant Isidre), on surt tota la Comparsa de Capgrossos de l’entitat i aquesta pren el carrer, són uns quants els adults que participen molt animadament i fan ballar aquesta imatgeria.

A partir de la celebració del seu 25è aniversari, els Capgrossos estrenaren, com a ball propi, el “Ball dels Capgrossos de la Vila de Gràcia”. El dansaren per primera vegada el 20 de maig de 2017 i es balla, entre d’altres ocasions, per Festa Major cada any des de llavors.

Músics

No va ser fins al 1997 que la colla comptà amb un grup estable de músics. Des de llavors, els Gegants de Gràcia han dansat amb un conjunt habitual d’instrumentistes tradicionals format per socis i sòcies de l’entitat.

Com a peculiaritat, cal destacar que des del 2013 el grup de grallers s’ha ampliat amb altres instruments tradicionals com poden ser les tarotes.

El nostre grup de música, format per una desena de membres, assaja dos cops per setmana amb la finalitat d’assajar els nostres balls protocol·laris, així com enriquir el repertori i millorar la seva tècnica.

Controladors/es

No hem d’oblidar la gent de l’associació que dóna un cop de mà a les actuacions. Ja sigui controlant els infants durant les cercaviles, guiant els Capgrossos, fent de cordó perquè la gent no s’aproximi massa als Gegants, controlant les figures durant el seu pas o bé vetllant perquè la resta de la colla estigui bé; sense cadascuna d’aquestes persones les cercaviles i els balls no funcionarien.

Balladors/es

Dins de cada secció de portadors/es, aquests són els encarregats de realitzar els diferents balls, normalment, seguint la coreografia estipulada que correspon a cadascun dels balls propis.