Els Balls

Un dels objectius de l’entitat és difondre el fet geganter als actes que participem. Dins de la difusió del fet geganter s’hi troba el treball dedicat a la preparació de noves coreografies de les peces interpretades pels nostres músics i l’assaig dels balls ja existents.

Degut a la importància que donem al fet de dansar estèticament les nostres figures, dediquem un menú de la web per comentar els diferents balls que realitzem tant a les places de les localitats on som convidats com a les pròpies de la nostra Vila.

Com a balls propis, és a dir, balls que s’han composat expressament i se’ls ha atorgat uns passos concrets per a ser ballats o bé danses populars que els hi hem assignat una passos concrets, s’hi troben:

  • El Ball del Gambeto, dansat per la parella de Gegants de Gràcia i reservat per ésser ballat a les ocasions més especials.
  • El Toc de Gràcia, ballat per tota la imatgeria festiva de la colla i estrenat el 2002.
  • El Ball del Festeig, dansa de cortesia entre en Pau i na Llibertat que va ser estrenat el 2007 en commemoració del 25è aniversari de la presència dels Gegants a la Vila.
  • El Ball dels Tres Lliris, estrenat el 2012 i ballat pels Gegants de Gràcia en commemoració del 30è Aniversari de la seva presència a la Vila.
  • El Repic de Festa, ballat pels gegantons Torradet, Gresca i Pepitu el Campanar. Estrenat el 15 d’agost de 2015 durant el Matí de Festa Major.
  • El Ball dels Capgrossos de la Vila de Gràcia, dansat pel capgrossos i estrenat el 20 de maig de 2017 per celebrar el 25è aniversari del Dimoni, la Bruixa, la Fada Violeta i l’Agustinet, l’arribada de capgrossos a la nostra Colla.

balls