Els Actes

Els actes de les Festes de Sant Isidre queden recollits en tres dies principals:

A més a més, les Festes s’inicien cada any amb L’Anada de Cap.