Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya

La tasca de l’Agrupació de colles geganteres de Catalunya inclou a més de la part festiva, la divulgació, conservació i estudi del món dels gegants. Es dedica especial atenció a la millora qualitativa de la música popular i ball de gegants, organitzant cursos i assessorament als geganters.

Aquest col·lectiu de més de 2.000 gegants, mou entre 20.000 i 25.000 persones, agrupades en 500 entitats que mantenen una activitat continuada al llarg de l’any. Entre elles s’interrelacionen per mitjà de més de 350 trobades anuals. Malgrat que existeixen algunes entitats no federades, aquestes reconeixen l’Agrupació com el referent per a la projecció del món geganter.

L’agrupació, a més disposa de dos Gegants representatius de Catalunya, en Treball i na Cultura, una parella de Gegantons anomenats Pau i Alegria i quatre capgrossos que representen les quatre estacions.

L’any 2000 la Generalitat de Catalunya otorgà el guardó del “Premi Nacional de Cultura Popular”.