El passat 10 d’octubre durant el Dia de Francesc B. Moll (filòleg, lingüista i culminador del Diccionari català-valencià-balear DCVB) es presentaren a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans dos nous capgrossos representant al mateix filòleg i en Pompeu Fabra qui al 1911 publicà el Diccionari de la Llengua Catalana. Durant aquesta presentació sota la direcció de David Pintó hi participaren també el Lluïset, el Vellet i la Velleta! Quin goig feia el claustre de l’Institut!